1327/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista annetun päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on

lisännyt liikeosakkeen verotusarvon perusteista 29 päivänä joulukuuta 1994 antamansa päätöksen (1539/1994) 3 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

3 §
Omaisuuden arvostaminen

Yhtiön, jonka tilikausi päättyy syyskuun 30 päivänä tai sitä ennen, kiinteistön, rakennuksen ja rakennelman verotusarvona sekä arvopaperien yhteenlaskettuna verotusarvona tätä pykälää sovellettaessa pidetään 1 momentista poiketen verovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden verotusarvoa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa osakkeiden verotusarvoja ja matemaattisia arvoja vuodelle 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Ministeri
Arja Alho

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.