1315/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun tilityksestä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 58 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1204/1996:

1 §

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 a §:n 5 momentissa tarkoitetun jäsenlaitoksen on tilitettävä tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetty maksu kultakin kalenterivuodelta Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä.

Jäsenlaitosten on maksettava 1 momentissa mainitun maksun ennakkoa Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle sen määräämällä tavalla. Maksettu ennakko otetaan huomioon kunkin jäsenlaitoksen lopullista maksua määrättäessä.

2 §

Jos jäsenlaitos ei suorita 58 §:ssä säädettyä maksua viimeistään 1 §:n 1 momentissa säädettynä eräpäivänä tai 2 momentissa tarkoitettua ennakkoa viimeistään liiton määräämänä eräpäivänä, sen on suoritettava viivästysajalta viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.