1298/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (462/1995) 2 §:n 4 kohta,

sellaisena kuin se on asetuksessa 812/1995, sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 10 a kohta sekä asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

1 §

Vakuutusyhtiölain (1962/1979) 11 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan:


10 a) lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön vakuutusyhtiölain 10 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu osittamaton lisävakuutusvastuu.


2 §

Toimintapääomasta vähennetään sen mukaan kuin ministeriö tarkemmin määrää:


4) vakuutuksen hankintamenojen tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus siltä osin kuin se ylittää yhtiön kustannuskuormitusperusteiden mahdollistaman määrän sekä aineettomien hyödykkeiden tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus; sekä


3 a §

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön toimintapääomasta on takuumäärää vastaavan määrän muodostuttava tämän asetuksen 1 §:n 1 momentin 1―5, ja 10 a kohdassa tarkoitetuista eristä, joista on vähennetty tämän asetuksen 2 §:ssä tarkoitetut erät.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1996

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.