1255/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla määrännyt:

1 §

Ennakonpidätystä ei toimiteta

1) osingosta ja yhtiöveron hyvityksestä;

2) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta korosta, joukkovelkakirjalainan koroksi katsottavasta tuotosta ja sijoitusrahaston voitto-osuudesta, kun ne maksetaan valtiolle tai sen laitokselle, kunnalle, kuntayhtymälle ja seurakunnalle, raha-, vakuutus- ja eläkelaitokselle, tuloverolaissa tarkoitetulle kaupparekisteriin merkitylle yhteisölle, yhtymälle ja yhteisetuudelle taikka asianomaiseen rekisteriin merkitylle yhdistykselle tai säätiölle;

3) veronkantoasetuksen 11 §:n mukaisesti palautettavalle määrälle maksettavasta korosta;

4) viive- ja viivästyskorosta;

5) pakkolunastuskorvauksen korosta;

6) puun myyntitulosta, jos suorituksen saajan metsäverotus toimitetaan metsätalouden puhtaan tuoton perusteella tai saajana on tuloverolaissa tarkoitettu yhteisö tai yhteisetuus;

7) kaupanvahvistajan palkkiosta;

8) lunastus- ja toimituspalkkiosta;

9) takauspalkkiosta ja takausprovisiosta;

10) reserviläispalkasta;

11) löytöpalkkiosta;

12) viranomaisen maksamasta vihjepalkkiosta;

13) stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta;

14) kilpailupalkinnosta, jollei sitä voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena taikka urheilijan palkkiona;

15) vesialueen omistajalle palautettavasta kalastuksenhoitomaksusta;

16) julkisyhteisön tai yleishyödyllisen yhteisön maksamasta, saajaa kohden päivässä enintään 50 markan määräisestä toiminta- tai muun nimisestä rahasta, jolla tuetaan vammaisen tai vajaakuntoisen hoitoa, kuntoutumista ja yhteiskuntaan sopeuttamista, jollei sitä voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana tai työkorvauksena.

2 §

Opintotukilaissa (65/94) tarkoitetusta opintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 1 päivästä kesäkuuta 1997 alkaen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan ja sovellettavaksi 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.