1254/1996

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1996

Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista

Sisäasiainministeriö on 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 §:n nojalla päättänyt antaa seuraavan poliisimääräyksen:

1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto

Liikkuminen ja oleskelu sekä avotulen tekeminen ilman asianomaisen yhtiön antamaa asianmukaista lupaa on kielletty seuraavien tuotantolaitosten alueilla:

1) Uudenmaan läänissä Neste Oy:n ja Borealis Polymers Oy:n Porvoon maalaiskunnan Kilpilahden teollisuusalueella (karttaliite 1)

2) Turun ja Porin läänissä Neste Oy:n Naantalin jalostamon teollisuusalueella (karttaliite 2).

Mitä edellä määrätään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua ottamalla kuitenkin huomioon palavista nesteistä, kaasuista ja kemikalioista johtuvat rajoitukset.

2 §
Määräyksen kattavan alueen merkitseminen

Liikkumis- ja oleskelukiellon saajan on rajoitettava kaikenlainen ajoneuvo- ja henkilöliikenne tapahtuvaksi valvottujen kulkuporttien kautta sekä eristettävä kriittisimmät tuotantoalueet aidoin.

Liikkumiskiellon piiriin kuuluva, karttaliitteessä osoitettu rajoituksen alainen alue on varustettava selvästi havaittavin kieltoa ja sen rikkomisesta tulevaa seuraamusta osoittavin tauluin tai merkein.

Vesialueella kiellon alainen alue on osoitettava edellä mainituin tauluin.

3 §
Kiellon päättyminen

Muuttaessaan toimialaansa tai tuotantoaan siten, etteivät liikkumis- ja oleskelukiellot ole enää tarpeellisia taikka lopettaessaan toimintansa, yhtiön tulee poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle.

4 §
Rangaistussäännös

Tämän poliisimääräyksen mukaisen liikkumis- ja oleskelukiellon rikkomisesta voidaan tuomita enintään viiteenkymmeneen päiväsakkoon siten kuin poliisilain 52 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1996.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1996

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Ylikomisario
Hannu Hannula

Karttaliite 1 Karttaliite 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.