1139/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/1987) 18 §:n 3 momentti ja 31 d §, näistä 31 d § sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (717/1992), sekä

muutetaan 1 §:n 5 momentti ja 20 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 5 momentti 31 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (764/1990) ja 20 §:n 3 momentti 29 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa laissa (307/1994), seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista ja valtakunnallisista erikoisoppilaitoksista säädetään erikseen.


20 §
Opetussuunnitelmat

Ammattitutkintolaissa tarkoitettuun amma- tilliseen perustutkintoon tähtäävässä aikuis-ten ammatillisessa peruskoulutuksessa opetuksesta päättää tutkinnon perusteiden mukaisesti oppilaitos.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 186/1996
SiVM 18/1996
EV 207/1996

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.