1107/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Laki valaiden suojelusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valaiden suojelusta 23 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain (1112/82) nimike ja 2 §:n 2 momentti ja

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

Laki

valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta

2 §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske Suomen ympäristökeskuksen luvalla tapahtuvaa tuontia tieteelliseen tai opetukselliseen tarkoitukseen eikä valaiden hampaista tai valaan luusta valmistettujen taide-esineiden maahantuontia.

2 a §

Grönlannin hylkeen valkoturkkisten kuuttien ja kuplahylkeen kuuttien raakanahkojen ja käsiteltyjen nahkojen sekä näistä nahoista valmistettujen tuotteiden maahantuonti on kielletty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 79/1996
YmVM 8/1996
EV 214/1996
Neuvoston direktiivi 83/129/ETY; EYVL N:o L 91, 9.4.1983, s. 30; muut 85/444/ETY ja 89/370/ETY.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.