1077/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun rahoitustarkastuslain (503/93) 2 §:n 13 ja 14 kohta, sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetussa laissa (572/96), seuraavasti:

2 §
Valvottavat

Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:


13) selvitysyhteisöä ja selvitysosapuolta;

14) arvopaperikeskusta, arvopaperikeskuksen rahastoa ja arvopaperikeskuksen selvitysrahastoa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 192/1996
TaVM 23/1996
EV 219/1996

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.