1053/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Työministerin esittelystä säädetään 7 päivänä kesäkuuta 1946 annetun työehtosopimuslain (436/46) 13 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1984 annetussa laissa (660/84):

1 §

Työehtosopimuslain 7 §:n 1 momentissa säädettyjen hyvityssakkojen enimmäismäärät ovat rahan arvon muutosta vastaavasti 134 000 ja 1 300 markkaa.

Työehtosopimuslain 9 §:n 1 momentissa säädetty hyvityssakon enimmäismäärä tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 134 000 markaksi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta 7 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus (1274/93).

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.