1050/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Asetus ammatillisen peruskoulutuksen koulutusaloista

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/1987) 18 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa laissa (307/1994):

1 §

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/1987) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut koulutusalat ovat:

1) luonnonvara-ala;

2) tekniikka ja liikenne;

3) hallinto ja kauppa;

4) matkailu-, ravitsemis- ja talousala;

5) sosiaali- ja terveysala;

6) kulttuuriala; sekä

7) vapaa-aika ja liikunta-ala.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) ammattioppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (491/1987) 3, 4 ja 42 §;

2) hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (492/1987) 3, 4 ja 41 §;

3) kauppaoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (493/1987) 3,  4 ja 40 §;

4) koti- ja laitostalousoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (494/1987) 3, 4 ja 42 §;

5) käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 (495/1987) annetun asetuksen 3, 4 ja 42 §;

6) maatalousalan oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (496/ 1987) 3, 4 ja 42 §;

7) merenkulkuoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (497/1987) 3, 3 a ja 41 §;

8) metsä- ja puutalousoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (498/1987) 3, 3 a ja 41 §;

9) sosiaalialan oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (499/1987) 3, 4 ja 39 §;

10) taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksista 17 päivänä helmikuuta 1989 annetun asetuksen (147/1989) 3, 4 ja 40 §;

11) teknillisistä oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (500/1987) 3, 4 ja 40 §;

12) terveydenhuolto-oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (501/ 1987) 3, 4 ja 40 §; sekä

13) opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 25 päivänä tammikuuta 1991 annetun asetuksen (165/1991) 4 §:n 2 ja 3 momentti niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.