966/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen 6 ja 7 momentin muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajokorttiasetuksen muuttamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuksen (433/1996) voimaantulosäännöksen 6 ja 7 momentti seuraavasti:


CE-, D-, DE-, D1- tai D1E-luokkaa varten annettavassa kuljettajaopetuksessa ei vaadita 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun autokouluyrittäjäkurssin tai näyttökokeen suorittamista siltä, joka asetuksen 433/1996 voimaan tullessa toimi opetustoiminnasta vastaavana opettajana kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä annettavassa CE- tai D-luokan kuljettajaopetuksessa. Tässä momentissa tarkoitettu opetustoiminnasta vastaava opettaja saadaan 39 §:n 1 momentin 2 kohdan kuljettajaopetuksessa saatua kokemusta koskevan vaatimuksen estämättä hyväksyä toimimaan opetustoiminnasta vastaavana johtajana CE-, D-, DE-, D1- tai D1E-luokan kuljettajaopetuksessa haettaessa autokoululupaa mainitun asetuksen 433/1996 voimaantulosäännöksen 5 momentissa tarkoitetun toiminnan jatkamiseksi.

Tämän asetuksen 40 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden vuoden ajokokemusta ei vaadita liikenneopettajalta, joka on asetuksen 433/1996 voimaantuloa edeltäneiden kahden vuoden aikana antanut CE- tai D-luokan kuljettajaopetusta. Tämän asetuksen 47 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden vuoden ajokokemusta ei vaadita opettajalta, joka on asetuksen 433/1996 voimaantuloa edeltäneiden kahden vuoden aikana antanut C-luokan kuljettajaopetusta opetushallituksen valvoman kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä edellyttäen, että hän täytti ennen 1 päivää heinäkuuta 1996 voimassa olleiden säännösten mukaiset opetushallituksen valvoman kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä annettavaa ajo-opetusta antavalle opettajalle asetetut vaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 1996.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.