964/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/1992) 25 §:n 3 ja 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa asetuksessa (1599/1995), seuraavasti:

25 §
Rekisteröintikatsastuksen toimittaminen

3. Rekisteröintikatsastettaessa käytettynä maahan tuotu ajoneuvo, jolle on annettu vaatimustenmukaisuustodistus tai muu asiakirja ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta, tarkastetaan ajoneuvon vaatimustenmukaisuus vain siltä osin kuin se ei käy ilmi sanotusta todistuksesta.

4. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitettyjen tai käytettävissä olevien selvitysten taikka suorittamansa teknisen tarkastuksen avulla voi jonkun tai joidenkin rakenteiden tai varusteiden osalta vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta, katsastustoimipaikka voi vaatia pyydettäväksi ajoneuvon valmistajalta tämän Suomessa olevan edustajan välityksellä selvityksen siitä, mitkä vaatimukset ajoneuvo täytti valmistajan luovuttaessa ajoneuvon, tai hankittavaksi todistuksen riippumattomassa tutkimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen hyväksymistestistä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja se koskee ajoneuvoa, joka esitetään katsastettavaksi voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.