953/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 5 päivänä lokakuuta 1990 annetun asetuksen (912/90) 14 §:n 2 momentti ja 18 §,

sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1995 annetussa asetuksessa (1792/95) ja 18 § osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella (1480/92), seuraavasti:

14 §
Oikeus koulutusaikaisiin etuuksiin

Opiskelijalle, joka ei saa koulutustukea eikä työmarkkinatukea, ei makseta ylläpitokorvausta eikä majoituskorvausta. Opiskelijalle ei myöskään makseta ylläpitokorvausta eikä majoituskorvausta silloin, kun hänelle maksettavaa:

1) koulutustukea on vähennetty työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n mukaisesti;

2) työmarkkinatukea on vähennetty työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n 3 momentin mukaisesti; tai

3) työmarkkinatukea on soviteltu 2 kohdassa mainitun lainkohdan mukaisesti ja sovittelussa huomioon otettava palkka tai muu työtulo ylittää 750 markkaa kuukaudessa.


18 §
Etuuksien maksaminen

Etuudet maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa opiskelijan määräämälle tilille Suomessa sijaitsevaan rahalaitokseen. Etuudet voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos opiskelija esittää etuuden maksajan hyväksymän erityisen syyn.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.