912/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Laki työttömyyskassalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 29 §:n 4 momentti sekä väliaikaisesti 25 §:n 1 momentti ja 30 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 25 §:n 1 momentti ja 30 §:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1318/94) ja 29 §:n 4 momentti 21 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1353/91), seuraavasti:

25 §
Valtionosuus päivärahoista ja ansiotuenansio-osista

Valtionosuus on 54,5 prosenttia sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymistä palkansaajakassan ja yrittäjäkassan työttömyysturvalain 16 §:n nojalla maksamista päivärahoista, kuitenkin siten, että lomautusajalta maksettavista työttömyyspäivärahoista valtionosuus on 27 prosenttia.


29 §
Työttömyyskassojen keskuskassa

Keskuskassalla voi olla maksuvalmiuden turvaamiseksi suhdannerahasto. Keskuskassalla on oikeus ottaa Suomen markkamääräisiä kotimaisia lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi.


30 §
Keskuskassan osuus päivärahoista jaansiotuen ansio-osista

Keskuskassa maksaa työttömyyskassalle, jolla on oikeus saada täyttä valtionosuutta, 40 prosenttia työttömyyskassan työttömyysturvalain 16 §:n nojalla maksamista ja palkansaajakassan työttömyysturvalain 16 a §:n nojalla maksamista työttömyyspäivärahoista, kuitenkin siten, että lomautusajalta maksettavista työttömyyspäivärahoista keskuskassan osuus on 67,5 prosenttia. Tukimaksua ei kuitenkaan suoriteta sellaisista päivärahoista, joiden osalta työttömyyskassalla ei ole oikeutta valtionosuuteen. Valtionosuuden ollessa 24 §:n mukaisesti alennettu, alennetaan tukimaksua samassa suhteessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Lain 25 ja 30 § ovat voimassa vuoden 1997 loppuun.

HE 169/1996
StVM 26/1996
EV 152/1996

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.