910/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Työttömyysvakuutusmaksu määrätään sen työpalkkojen määrän perusteella, jonka mukaan työnantajan tapaturmavakuutusmaksu määräytyy.

Työttömyyskassalain (603/84) 33 a §:n 4 momentissa tarkoitettu työttömyysvakuutusmaksu on yksi prosentti työttömyysturvalain (602/84) 1 a §:n 1―2 kohdassa tarkoitetuille yrityksen osaomistajille maksettujen työpalkkojen määrästä vuonna 1997.

Työttömyyskassalain 33 §:ssä tarkoitettu työttömyysvakuutusmaksu on neljä prosent tia työnantajan maksamien muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen työpalkkojen määrästä vuonna 1997, kuitenkin siten, että työttömyysvakuutusmaksu on yksi prosentti sanotun palkkasumman ensimmäisen viiden miljoonan markan osalta.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa vuoden 1997 loppuun. Lakia sovelletaan vuodelta 1997 suoritettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin.

HE 169/1996
StVM 26/1996
EV 152/1996

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.