880/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä syyskuuta 1995 annetun poliisiasetuksen (1112/1995) 1 §:n 2 momentin 1 kohta, 4 §, 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 3 momentti ja 20 §:n 2 momentti, seuraavasti:

1 §

Poliisimiehiä ovat:

1) päällystöön kuuluvat poliisiylijohtaja, poliisijohtaja, poliisiylitarkastaja, lääninpoliisineuvos, poliisitarkastaja, lääninylikomisario, lääninkomisario, poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö, nimismies, hallinto-osaston johtaja, lupapalvelutoimiston toimistonjohtaja, keskusrikospoliisin päällikkö, keskusrikospoliisin apulaispäällikkö, keskusrikospoliisin toimistopäällikkö, suojelupoliisin päällikkö, suojelupoliisin osastopäällikkö, suojelupoliisin ylitarkastaja, suojelupoliisin tarkastaja, poliisiopiston johtaja, poliisikoulun johtaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario, komisario ja poliisipäällystön virkatutkinnon suorittanut opettaja;


4 §

Paikallispoliisiin kuuluvan poliisiyksikön henkilöstön esimies on poliisipäällikkö tai nimismies, jollei johtosuhteista muuta säädetä tai määrätä.

Paikallispoliisin poliisiyksikön kenttäjohtajaksi määrätty poliisimies on alueella työvuorossa olevan muun kuin päällystöön kuuluvan paikallispoliisin henkilöstön esimies ja samaa tehtävää suorittavan valtakunnalliseen yksikköön kuuluvan poliisimiehen esimies, jollei johtosuhteista ole muuta määrätty.

Paikallispoliisissa tai poliisin valtakunnalliseen yksikköön kuuluvassa poliisiyksikössä partionjohtajaksi tai ryhmänjohtajaksi määrätty poliisimies on samaa tehtävää suorittavan kahden tai useamman poliisimiehen esimies, jollei johtosuhteista ole muuta määrätty.

Poliisin hälytyskeskuspäivystäjä päättää hälytyskeskukselle ilmoitetun poliisille kuuluvan tehtävän suorittamisesta ja muista siihen liittyvistä välittömistä toimenpiteistä, jollei johtosuhteista ole muuta määrätty.

5 §

Erityisen syyn vaatiessa voi poliisin ylijohto koko maan osalta, poliisin lääninjohto alueelleen sijoitetun poliisin henkilöstön osalta sekä poliisipäällikkö tai nimismies alaisensa paikallispoliisin yksikön henkilöstön osalta määrätä tilapäisistä poliisin henkilöstön johtosuhteista tilanteen edellyttämällä tavalla.

6 §

Poliisitoiminnallisen tilanteen siirtyessä henkilön takaa-ajon vuoksi tai muusta syystä kihlakunnasta toiseen poliisin toimenpiteitä johtaa se poliisiyksikkö, joka ensin on ryhtynyt toimintaan, kunnes johtosuhteista toisin määrätään.

20 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.