876/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/85) 3, 4 ja 15 §, näistä 3 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla lailla (504/91), seuraavasti:

3 §

Kiinteistöistä ja muista rekisteriyksiköistä pidetään kiinteistörekisteriä kunnittain.

Maanmittaustoimisto päättää kunnan hakemuksesta tai omasta aloitteestaan kyläjaotuksen ja rekisterikylän nimen muuttamisesta, sekä rekisteriyksikön omistajan hakemuksesta rekisteriyksikön nimen muuttamisesta.

4 §

Kullakin rekisteriyksiköllä tulee olla toisistaan poikkeava kiinteistötunnus. Kiinteistö-tunnuksen muodostumisesta säädetään asetuksella.

Kiinteistötunnuksen antaa ja muuttaa kiinteistörekisterin pitäjä. Sellainen kiinteistötunnuksen muuttamista koskeva päätös, johon sisältyy rekisteriyksikön ryhmä- tai yksikkönumeron muutos, on annettava tiedoksi asianomaisen rekisteriyksikön omistajalle tai haltijalle. Jos rekisteriyksikön omistavat useat yhdessä tai jos ryhmä- tai yksikkönumeron muuttaminen koskee kiinteistöjen yhteistä aluetta, voidaan tieto antaa jollekin rekisteriyksikön omistajista tai haltijoista taikka yhteisen alueen osakkaista.

15 §

Maanmittauslaitoksen keskushallinto antaa tarvittaessa määräyksiä ja ohjeita kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterikartan pitämisessä noudatettavasta menettelystä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 112/1996
MmVM 10/1996
EV 148/1996

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.