869/1996

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1996

Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt 9 päivänä elokuuta 1996 annetun työaikalain (605/1996) 44 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan työaikalaissa (605/1996) tarkoitettua yötyötä tekevään työntekijään.

Mitä tässä päätöksessä määrätään työntekijästä, sovelletaan myös virkamieheen ja viranhaltijaan. Samoin mitä tässä päätöksessä määrätään työehtosopimuksesta, sovelletaan vastaavasti virkaehtosopimukseen.

2 §
Kuljetuksen järjestämisvelvollisuus

Milloin työntekijän työmatka paikkakunnalla tavalliset työmatkat huomioon ottaen edellyttää kuljetusta, mutta reitiltään ja aikataulultaan tyydyttävää yleistä kulkuneuvoa ei työvuoron alkamis- ja päättymisajankohtana ole työntekijän käytettävissä eikä työntekijällä ole mahdollisuutta oman kulkuneuvon, esimerkiksi auton käyttöön, työnantajan on järjestettävä kuljetus.

Työnantaja ei kuitenkaan ole velvollinen järjestämään kuljetusta 1 momentin mukaisesti, jos sen tarve aiheutuu sellaisesta ajo-oikeuden menetyksestä, joka perustuu työntekijän törkeään huolimattomuuteen tai laiminlyöntiin.

3 §
Kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset

Työnantaja voi periä työntekijältä kuljetuksesta yleisen kulkuneuvon käytöstä suoritettavaa maksua vastaavan korvauksen.

4 §
Neuvotteluvelvollisuus

Ennen kuin työnantaja tekee päätöksen 2 §:ssä tarkoitetun työmatkakuljetuksen järjestämisestä, asiasta on neuvoteltava työnantajan ja henkilöstön kesken.

5 §
Määräysten pakottavuus

Työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on oikeus sopia toisin siitä, mitä tässä päätöksessä määrätään.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 1996.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1996

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Hallitusneuvos
Esa Lonka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.