857/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain (725/78) 2 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1195/90), ja

muutetaan 2 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa, seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Tuomioistuimen, asianomaisen ministeriön taikka työnantajien tai työntekijöiden keskusjärjestön pyynnöstä työneuvoston tulee antaa lausunto siitä, onko yritystä tai laitosta pidettävä sellaisena, johon tätä lakia on sovellettava.


Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 1996.

HE 179/1996
TyVM 12/1996
EV 140/1996

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.