846/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan öljyjätemaksusta 5 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (894/86) 5 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 7 §:n 1 momentti ja 10 §,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1475/94), 7 §:n 1 momentti 17 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (985/89) ja 10 § 21 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1364/91), sekä

lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa, uusi 5 kohta seuraavasti:

5 §

Maksuttomia ovat:


3) tuotteet, jotka käytetään sellaisten tuotteiden valmistukseen, joista suoritetaan öljyjätemaksua;

4) tuotteet, jotka valmistetaan sellaisista 2 §:ssä tarkoitetuista raaka-aineista, joista öljyjätemaksu on suoritettu; sekä

5) tuotteet, jotka käytetään raaka-aineena sellaisen tuotteen valmistukseen, joka ei ole 2 §:ssä tarkoitettu tuote ja jonka käytöstä ei synny öljyjätettä.


7 §

Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään valtioneuvoston tarkemmin määräämin perustein öljyjätteistä sekä niiden keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutuviin menoihin sekä avustuksina ongelmajätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen perustamis- ja käyttökustannuksiin ja valtakunnallisen ongelmajätelaitoksen kehittämiseen. Osa kertyvistä varoista voidaan valtion talousarviossa siirtää öljysuojarahastosta annetussa laissa (379/74) tarkoitetun öljysuojarahaston käyttöön maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaamista varten.


10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 136/1996
VaVM 27/1996
EV 145/1996

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.