843/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559/75) 10 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

10 §

Palolautakunta voidaan kunnanvaltuuston harkinnan mukaan jättää asettamatta. Jos kunnassa ei ole palolautakuntaa, huolehtii sille kuuluvista tehtävistä kunnanhallitus tai kunnanvaltuuston määräämä lautakunta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 111/1996
HaVM 15/1996
EV 119/1996

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.