785/1996

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastonpäätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/94) 9 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen soveltamisala

Tämä päätös koskee Eurajoen kunnassa sijaitsevalla mehiläistarhalla todetun esikotelomädän vuoksi perustettavaa rajoitusaluetta.

2 §
Rajoitusalue

Rajoitusalue kattaa liitteessä olevaan karttaan merkityn alueen.

3 §
Rajoitusaluetta koskevat määräykset

Rajoitusalueella noudatettavista rajoituksista määrätään mehiläisten esikotelomädän vastustamisesta 4 päivänä tammikuuta 1996 annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä nro 2/EEO/96.

4 §
Poikkeukset rajoituksista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi erityisesti perustellusta syystä myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa rajoitusalueella 3 §:ssä tarkoitetun päätöksen mukaisista määräyksistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996. Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun asetuksen (1363/94) 18 §:n mukaisesti päätöstä on noudatettava heti mainitusta päivästä lukien.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1996

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintötarkastaja
Taina Aaltonen

Liitekartta

Eurajoen kunta

© Maanmittauslaitos, lupa nro 217/MAA/96

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.