768/1996

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:
Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp lihahygieniasta 25/EEO/96 16.10.1996 1.11.1996

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin- tarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY, muut. direktiiveillä91/497/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 69 ja 95/23/EY; EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 7, komission päätös 94/474/ETY; EYVL N:o L 194, 29.7.1994, s. 96, komission päätös 84/371/ETY; EYVL N:o L 196, 26.7.1984, s. 46

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1996

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.