749/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 1 §:n 3 momentti ja 10 §, näistä 1 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94), seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee myös tasavallan presidentin kansliaa sekä eduskuntaa sen kanslian, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian samoin kuin Eduskunnan kirjaston osalta.


10 §
Erityiset virastot ja laitokset

Eduskunnan, tasavallan presidentin, oikeuskanslerin, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliat sekä Eduskunnan kirjasto, Suomen Pankki ja kansaneläkelaitos määräävät itse maksuistaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 97/96
HaVM 12/96
EV 115/96

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.