734/1996

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1996

Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 57 §:n 2 momentin ja 59 §:n 1 momentin, sellaisena kuin niistä on 59 §:n 1 momentti muutettuna 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetulla lailla (660/92), 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun maatilalain (188/77) 69 §:n 1 momentin, maatilalain muuttamisesta 31 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (435/85) voimaantulosäännöksen, 16 päivänä elokuuta 1958 annetun maankäyttölain (353/58) 93 §:n 4 momentin, porotalouslain (161/90) 41 §:n 1 momentin sekä 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/95) 68 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Vuosina 1959―1985 maankäyttölain (353/58) nojalla tai maankäyttölakia soveltaen muiden lakien nojalla ja vuosina 1977―1985 maatilalain (188/77) nojalla myönnettyjen asuntolainojen vuotuinen korko on toistaiseksi

1) 8,00 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina 1959―1982;

2) 7,00 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1983; ja

3) 5,5 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1984 tai 1.1.1985―14.6.1985 välisenä aikana.

2 §

Mitä edellä on määrätty, on voimassa myös asuntolainojen ohella vastaavina vuosina myönnetyistä lisälainoista perittävästä korosta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996 ja sillä kumotaan maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta 13 päivänä joulukuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös (1093/90).

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.