721/1996

Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1996

Verohallituksen päätös vuoden 1997 ennakon alarajasta ja kantoeristä

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 42 §:n ja 48 §:n 1 momentin nojalla,  sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1559/95), päättänyt:

1 §

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 1 000 markkaa.

2 §

Ennakko kannetaan tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuilta yhteisöiltä ja 5 §:ssä tarkoitetuilta yhteisetuuksilta ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä mk Kantoerien lukumäärä Kantokuukaudet
1 000―6 000 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 6 000 12 tammikuu―joulukuu
3 §

Muille kuin 2 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille ja yhteisetuuksille määrätty ennakko kannetaan ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä mk Kantoerien lukumäärä Kantokuukaudet
1 000―3 000 2 maaliskuu ja syyskuu
yli  3 000 mutta enintään 10 000 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 10 000 mutta enintään 60 000 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 60 000 12 tammikuu―joulukuu
4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Päätöstä sovelletaan vuodelta 1997 määrättävän ennakon kantoon.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1996

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Paula Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.