714/1996

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1996

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

lisätään ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annettuun asetukseen (1257/92) uusi 7 b § seuraavasti:

7 b §
Eräät tarkastukset ja ilmoitukset

1. Yhdenmukaisista menettelyistä pantaessa täytäntöön tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu asetus (ETY) N:o 3820/85 ja tieliikenteen valvontalaitteista annettu asetus (ETY) N:o 3821/85 annetun neuvoston direktiivin (88/599/ETY) mukaisista tarkastuksista huolehtivat poliisi ja työsuojeluhallinto. Poliisi vastaa ensisijassa tiellä tapahtuvista tarkastuksista ja työsuojeluhallinto yrityksissä tapahtuvista tarkastuksista.

2. Edellä 1 momentissa mainitussa direktiivissä ja sen nimikkeessä mainituissa asetuksissa tarkoitettuja ilmoituksia ja tietoja antavat omalta toimialaltaan liikenneministeriö ja ajoneuvohallintokeskus liikenneministeriön tarvittaessa antamien ohjeiden mukaisesti.

3. Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen 16 artiklassa tarkoitetun kertomuksen komissiolle laatii työsuojeluhallinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 88/599/ETY; EYVL N:o L 325, 29.11.1988, s. 55

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.