712/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1996

Valtioneuvoston päätös markan ulkoisesta arvosta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetun rahalain (358/93) 4 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 7 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa laissa (379/96), Suomen Pankin esityksestä päättänyt:

1 §

Markan ulkoinen arvo määritellään Euroopan valuuttajärjestelmään (European Monetary System) kuuluvan valuuttakurssijärjestelmän (Exchange Rate Mechanism) mukaisesti siten, että markalle määrätään keskuskurssi Euroopan yhteisöjen valuuttayksikköön ecuun (European Currency Unit) nähden.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu keskuskurssi on:

1 ecu = 5.80661 markkaa.

Suomen markan ja 1 §:ssä tarkoitettuun valuuttakurssijärjestelmään osallistuvien maiden ecu-keskuskursseista lasketut valuuttojen kahdenväliset keskuskurssit ovat seuraavat:

100 markkaa = BEF 678.468

= DKK 125.474

= DEM 32.8948

= ESP 2798.41

= FRF 110.324

= IEP 13.6433

= LUF 678.468

= NLG 37.0636

= PTE 3371.88

= ATS 231.431

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 1996. Tällä päätöksellä kumotaan markan ulkoisesta arvosta 7 päivänä kesäkuuta 1991 annettu valtioneuvoston päätös (882/91) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 13 päivänä marraskuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös pysyttää toistaiseksi voimassa Suomen Pankin oikeus olla noudattamatta markan ulkoisen arvon vaihtelualueen rajoja.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1996

Ministeri
Arja Alho

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja
Pekka Laajanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.