703/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineidenkäsittelystä ja hävittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksenmuuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

lisännyt huumausaineita koskevasta kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuudesta sekä huumausaineiden käsittelystä ja hävittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1993 annettuun sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen (1708/93) uuden 6 a §:n seuraavasti:

6 a §
Eläinlääkärit

Eläinlääkäreiden on pidettävä kirjaa vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listojen I―IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listojen I―III aineista sekä luetteloihin kuuluvista valmisteista. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

1) huumausaineen nimi;

2) varastoon tullut tai varastosta otettu määrä;

3) varaston määrä; sekä

4) selvitys käytetystä tai luovutetusta huumausaineesta.

Eläinlääkärin huumausainekirjanpito tulee säilyttää kymmenen vuotta. Kirjanpidosta on annettava pyynnöstä tiedot lääkelaitokselle.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Nuorempi hallitussihteeri
Pentti Wavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.