690/1996

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996

Verohallituksen päätös puun ostajan tiedonantovelvollisuudesta Metsäntutkimuslaitokselle

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 15 §:n 6 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Puun ostajien tai niiden järjestöjen on annettava Metsäntutkimuslaitokselle puolivuosittain verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot puun keskihinnoista ja niitä vastaavista puumääristä ostamistaan puutavaralajeista. Velvollisuus antaa puun keskihinta- ja puumäärätiedot koskee puun ostajia, jotka ovat ostaneet puuta metsän omistajilta tai haltijoilta pysty-, hankinta- tai käteiskaupalla. Tiedonantovelvollisuus ei koske yksityiskäyttöön tai maatalouskäyttöön puuta ostavia.

Tiedot puun keskihinnoista ja puumääristä annetaan kauppatavoittain, puutavaralajeittain, kunnittain ja kantohinta-alueittain. Ilmoitettava keskihinta on puutavaralajin kaikkien kauppojen kauppahintojen aritmeettinen keskiarvo. Ilmoituksessa selvitetään myös keskihinnan laskennassa käytetty kauppojen lukumäärä.

Metsähallituksen hankintakaupalla ostaman puutavaran hintoja ja määriä ei sisällytetä ilmoituksiin.

Jos puun ostajien järjestö tekee puun keskihintaa ja puumääriä koskevat ilmoitukset puun ostajien puolesta, järjestön tulee ilmoituksessa selvittää erikseen kunkin ostajan tiedot.

2 §

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot on annettava Metsäntutkimuslaitokselle puolivuosittain. Edellisen vuoden heinä―joulukuun kaupoista on tiedot annettava helmikuun 15 päivään mennessä. Elokuun 15 päivään mennessä on ilmoitettava tammi―kesäkuun kaupat.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1996

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.