657/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuuslain soveltamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/96) 59 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tällä päätöksellä jäävät voimaan Sähkötarkastuskeskus-nimisen julkisoikeudellisen yhdistyksen sähkölain 6 §:n 2 momentin nojalla antamat määräykset ja niitä täydentävät tiedonannot sekä näihin sisältyvät ohjeet ja suositukset seuraavasti:

1) A 1―93 Sähköturvallisuusmääräykset siltä osin kuin se vastaa sähköturvallisuusmääräyksistä annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (205/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen

2) A 4―93 Vahvavirtailmajohtomääräykset

3) A 5―93 Sähkötyöturvallisuusmääräykset, lukuun ottamatta 47 §:n 1 A kohtaa

4) T 49―84 Sähkölaitekorjaamot ja sähkölaboratoriot

5) T 57―88 Lääkintätilojen sähköasennukset

6) T 67―84 Jännitetyöt

7) T 76―94 Metallivaipattoman 1 kV kaapelin asentaminen maahan tai veteen

8) T 97―94 Valokaaripaineen huomioon ottaminen sisäkytkinlaitoksissa ja -muuntamoissa

9) T 98―95 Enintään 1 kV pistokytkimet ja jatkojohdot

10) T 99―95 Julkaisun A2―94 soveltaminen sähkölaitteistojen korjaus-, laajennusja muutostöihin

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuista määräyksistä ja tiedonannoista on kuitenkin oikeus poiketa, jos ennalta luotettavasti selvitetään, että näin saavutetaan vähintään vastaava turvallisuustaso.

Jos 1 §:n määräysten ja tiedonantojen noudattaminen jossain poikkeustapauksessa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos riittävä turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin, voi sähköturvallisuusviranomainen myöntää tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla niistä poikkeuksia.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Pentti Lindberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.