654/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksistaannetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut 30 päivänä joulukuuta 1993 räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1698/93) 4 §:n 2 momentin, 8 §:n edellä olevan otsikon, 8 §:n sekä

muuttanut 3 §:n edellä olevan otsikon, 3 §:n 2 momentin, 4 §:n 1 momentin johdantokappaleen, 5 §:n ja 6 §:n 2 momentin seuraavasti:

Sähköturvallisuusvaatimusten täyttäminen
3 §

Lisäksi laitteen on täytettävä muut sähköturvallisuuslain (410/96) 5 §:ssä säädetyt tai 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset.

4 §

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvaa laitetta ei saa pitää kaupan, luovuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön, jollei laitetyypille ole voimassa sähköturvallisuuslain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkastuslaitoksen antamaa:


5 §

Sen lisäksi, mitä sähköturvallisuuslain 14 §:n 4 momentissa säädetään, sähköturvallisuusviranomainen voi hyväksyä myös muun laitoksen antaman 4 §:ssä tarkoitetun todistuksen.

6 §

Kun 4 §:ssä tarkoitettu todistus on sähköturvallisuuslain 14 §:ssä tarkoitetun tarkastuslaitoksen antama, osoitukseksi markkinoille saattamista varten hyväksytään myös laitteen valmistajan kiinnittämä liitteen 2 mukainen merkki.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 182/88/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.