652/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- jateollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut 30 päivänä joulukuuta 1993 sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1696/93) 7 §:n 2 momentin, 13 §:n edellä olevan otsikon, 13 §:n ja 15 §:n 2 momentin sekä

muuttanut 3 §:n 5 kohdan, 9 §:n ja 10 §:n 1 momentin seuraavasti:

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:


5 toimivaltaisella tarkastuslaitoksella tarkastuslaitosta, josta säädetään sähköturvallisuuslain (410/96) 14 §:n 2 momentissa.

9 §

Jos laitetta suunniteltaessa ja valmistettaessa on noudatettu 7 §:ssä tarkoitettuja standardeja, on tämä sähköturvallisuusviranomaisen pyynnöstä osoitettava valmistajan tai tämän edustajan antamalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksella.

Jos valmistaja ei ole noudattanut tai on noudattanut vain osittain 7 §:ssä tarkoitettua standardia tai jos sellainen puuttuu, on valmistajan tai maahantuojan pidettävä sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla lisäksi tekninen rakennetiedosto.

10 §

Edellä 9 §:ssä tarkoitettu vakuutus tai rakennetiedosto on pidettävä sähköturvallisuusviranomaisen käytettävissä 10 vuoden ajan siitä alkaen, kun laite saatettiin markkinoille.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 182/88/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.