649/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksenmuuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut 28 päivänä helmikuuta 1974 sähköturvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (205/74) 1 §:n 3 momentin, 9 luvun, 54, 56 ja 57 §:n sekä

muuttanut 45 §:n, 47 §:n 2 momentin 55 §:n seuraavasti:

45 §
Tilapäislaitos, kuljetettava laitos, telemerkkilaitos ja erikoissuurjännitelaitos

Tilapäislaitos, kuljetettava laitos, telemerkkilaitos ja erikoissuurjännitelaitos on rakennettava edellisten lukujen määräysten mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon tällaisen laitteiston sähköturvallisuuden edellyttämät erityisratkaisut.

47 §
Töiden ja hoidon valvonta

Sähkölaitteiston haltijan on laadittava tarvittaessa 48―51 §:n määräyksiä täydentävät ohjeet.

55 §
Määräyksistä poikkeaminen

Jos tämän päätöksen määräysten noudattaminen jossain poikkeustapauksessa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos riittävä turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin, voi sähköturvallisuusviranomainen myöntää tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla niistä poikkeuksia.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.