637/1996

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa käytettävistä analyysimenetelmistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 22 päivänä maaliskuuta 1996 annetun kosmetiikka-asetuksen (189/96) 10 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kosmeettisten valmisteiden tarkastuksissa käytettäviä analyysimenetelmiä eräiden aineiden tunnistamiseksi ja/tai määrittämiseksi sekä näihin liittyvää näytteenottoa ja näytteen esikäsittelyä.

2 §
Tunnistettavat aineet ja niiden analyysimenetelmät

Hopeanitraatti, seleenidisulfidi, barium, strontium, bentsyylialkoholi, zirkonium, alumiini, kloori, heksamidiini, dibromiheksamidiini, dibromipropamidiini ja klooriheksidiini tunnistetaan ja/tai määritetään viidennessä komission direktiivissä, annettu 9 päivänä syyskuuta 1993, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavista analyysimenetelmistä (93/73/ETY; EYVL nro L 231, 14.9.1993, s. 34) esitetyllä tavalla.

Bentsoehappo, 4-hydroksibentsoehappo, sorbiinihappo, salisyylihappo, propionihappo, hydrokinoni, hydrokinonin monometyylieetteri, hydrokinonin monoetyylieetteri ja hydrokinonin monobentsyylieetteri tunnistetaan ja määritetään kuudennessa komission direktiivissä, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1995, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavista analyysimenetelmistä (95/32/EY; EYVL nro L 178, 28.7.1995, s. 20) esitetyllä tavalla.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 1994 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (718/94) eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa käytettävistä analyysimenetelmistä.

Komission direktiivit93/73/ETY; EYVL nro L 231, 14.9.1993, s. 34 ja 95/32/EY; EYVL nro L 178, 28.7.1995, s. 20

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Esittelijä
Marianne Väätäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.