625/1996

Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1996

Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain (65/71) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1298/88), seuraavasti:

2 §

Yhtiö ei voi kohdistaa 1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä varsinaiseen maatilatalouteen eikä rakennusliiketoimintaan. Vähittäiskauppa ja liikenne voivat olla yhtiön toiminnan kohteena vain siltä osin kuin kyseessä on matkailuhanke. Palveluyritys, jonka toiminta perustuu alueelliseen tai paikalliseen kysyntään, voi olla yhtiön toiminnan kohteena vain, jos yritys tuottaa yritystoiminnalle tarpeellisia palveluja. Tämän momentin määräysten estämättä yhtiö voi kuitenkin kohdistaa jäljempänä 5 §:ssä tarkoitettuja takauksia sekä muita kuin rahoitustoimenpiteitä muiden kuin varsinaista maatilataloutta harjoittavien yritysten investointeihin ja kehittämishankkeisiin.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Tämä laki on voimassa 31 päivään joulukuuta 1998 ja sitä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen vuosina 1996―1998 myönnettäviin takauksiin ja muihin kuin rahoitustoimenpiteisiin.

HE 70/96
TaVM 6/96
EV 78/96

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.