594/1996

Annettu Helsingissä 2 päivänä elokuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt

muuttaa kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 28 päivänä heinäkuuta 1995 antamansa päätöksen (1000/95) 22 §:n 2 momentin sekä liitteet 1, 4, 6, 7 ja 8, sellaisena kuin liitteet 4 ja 6 ovat muutettuina 31 päivänä lokakuuta 1995 annetussa päätöksessä (1247/95) ja sellaisena kuin 22 §:n 2 momentti sekä liitteet 1 ja 7 ovat muutettuina 25 päivänä tammikuuta 1996 annetussa päätöksessä (49/96), seuraavasti:

22 §
Voimaantulo ja siirtymäajat

Suolia saadaan tuoda maahan ilman 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua eläintautitodistusta vuoden 1996 loppuun asti, jos suolien mukana on maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymän mallin mukainen eläintautitodistus.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1996.

Komission päätös 96/367/EY; EYVL N:o L 145, 19.6.1996, s. 17, komission päätös 96/414/EY; EYVL N:o L 167, 6.7.1996, s. 58, komission päätös 96/181/EY; EYVL N:o L 55, 6.3.1996, s. 27, komission päätös 96/182/EY; EYVL N:o L 55, 6.3.1996, s. 31, komission päätös 96/298/EY; EYVL N:o L 114, 8.5.1996, s. 33, komission päätös 96/387/EY; EYVL N:o L 155, 28.6.1996, s. 54

Helsingissä 2 päivänä elokuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Heinonen

LIITE 1. PUNAINEN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET

LIITE 4. SIIPIKARJAN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET

LIITE 6. PUNAISESTA LIHASTA VALMISTETUT LIHAVALMISTEET

LIITE 7. MAAT, JOISTA SAA TUODA LIHAA JA LIHAVALMISTEITA OMAAN KÄYTTÖÖN TAIKKA LÄHETYSTÖJEN TAI KANSAINVÄLISTEN JÄRJESTÖJEN KÄYTTÖÖN SEKÄ RASVAA

LIITTEET PUUTTUUVAT

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.