584/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/89) 1 luvun 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

2 §

Tätä lakia sovelletaan todistukseen (arvopaperi), joka annetaan


4) sijoitusrahasto-osuudesta tai siihen rinnastettavasta ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen osuudesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivän elokuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 85/611/ETY; EYVL N:o L 375, 31.12.1985, s. 3, 88/220/ETY; EYVL N:o L 100, 19.4.1988, s. 31
HE 59/96
TaVM 11/96
EV 100/96

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.