567/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 21 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 ja 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetuilla laeilla (17 ja 510/93), seuraavasti:

21 §

Asianomainen ministeriö voi tarvittaessa määrätä työnantajan tai muun, joka aikoo ryhtyä teettämään työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvaa työtä, ilmoittamaan työn aloittamisesta asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

HE 40/96
TyVM 9/96
EV 92/96

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.