534/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:
Päätöksen nimike n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp lääkkeiden käyttö, luovutus ja määrääminen eläinlääkinnässä 1) 16/EEO/96 5.7.1996 1.9.1996
MMMp nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset 2) 18/EEO/96 11.7.1996 1.8.1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavan päätöksen:
MMM EEOp peurojen tuonnille muista EU:n jäsenvaltioista asetettavat terveysvaatimukset 19/EEO/96 17.7.1996 17.7.1996

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

1) neuvoston direktiivi 81/851/ETY; EYVL N:o L 317, 6.11.1981, s. 1, neuvoston direktiivi 90/676/ETY; EYVL N:o L 373, 13.12.1990, s. 15, neuvoston direktiivi 81/602/ETY; EYVL N:o L 222, 7.8.1981, s. 32, neuvoston direktiivi 88/146/ETY; EYVL N:o L 70, 16.3.1988, s. 16
2) neuvoston direktiivi 93/119/EY; EYVL N:o L 340, 21.12.1993, s. 21

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1996

Apulaisosastopäällikkö
Olli Sorvettula

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.