527/1996

Annettu Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1996

Laki kalastuslain 90 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä syyskuuta 1951 annetun kalastuslain (503/51) 90 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1964 annetussa laissa (4/64), seuraavasti:

90 §

Tarttuvien kala- ja raputautien leviämisen estämiseksi taikka kala- ja rapukannan säilyttämiseksi maa- ja metsätalousministeriö voi määräajaksi tai toistaiseksi antaa kieltoja tai määräyksiä, jotka koskevat kalojen, rapujen tai mädin kuljetusta, varastointia ja kauppaa sekä vientiä ja tuontia taikka niiden pyynnissä, varastoinnissa ja kuljetuksessa käytettyjen välineiden käsittelyä ja siirtämistä toiselle paikkakunnalle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 200/95
MmVM 3/96
EV 28/96

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.