510/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Laki sotilastapaturmalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun sotilastapaturmalain (1211/90) 6 § seuraavasti:

6 §
Muun lain mukainen korvaus

Muussa laissa säädettyä korvausta määrättäessä tämän lain mukaiset etuudet otetaan huomioon samalla tavoin kuin tapaturmavakuutuslain mukaiset etuudet. Tällöin ei kuitenkaan sovelleta, mitä liikennevakuutuslain 6 §:n 4  momentissa säädetään tapaturmava kuutuslain mukaisen korvauksen huomioon ottamisesta korvattaessa henkilövahinkoa liikennevakuutuksesta.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1996.

Tätä lakia sovelletaan vammoihin ja sairauksiin, jotka ilmenevät lain tultua voimaan.

HE 74/96
StVM 10/96
EV 59/96

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.