461/1996

Annettu Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annettuun lakiin (370/95) uusi 14 a § seuraavasti:

14 a §
Liikennöinnin keskeyttäminen

Asianomainen ministeriö tekee ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95  7 artiklassa tarkoitetun päätöksen laivanisännän liikennöinnin keskeyttämisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

HE 68/96
LiVM 5/96
EV 74/96
Neuvoston asetus 95/3051/EY; EYVL N:o L 320; 30.12.1995, s. 14

Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.