456/1996

Annettu Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus liikenneopettajankoulutuksesta

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta opettajankoulutuksesta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun lain (452/96) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Liikenneopettajankoulutuksen järjestäminen

Liikenneopettajankoulutus liikenneopettajan tutkintoa varten järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivassa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Ruotsinkielinen liikenneopettajankoulutus järjestetään yhteistyössä Åbo Akademi -nimisen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa.

Liikenneopettajatutkinnosta päättää liikenneministeriö.

2 §
Hallinto

Liikenneopettajankoulutusta varten on johtaja ja johtoryhmä.

Johtoryhmässä on puheenjohtaja ja enintään neljä muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa liikenneministeriötä, yhden Liikenneturvaa ja yhden liikennealan järjestöjä. Johtoryhmään kuuluu lisäksi ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja ja liikenneopettajankoulutuksen johtaja. Johtoryhmän jäsenineen ja varajäsenineen asettaa ammattikorkeakoulu neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtoryhmän tehtävänä on valmistella liikenneopettajankoulutusta koskevat asiat ammattikorkeakoulun hallitukselle.

3 §
Kelpoisuus liikenneopettajankoulutukseen

Pääsyvaatimuksista ja opiskelijavalinnan perusteista päättää opetusministeriö kuultuaan liikenneministeriötä.

2 luku

Liikenneopettajankoulutuksen opinnot

4 §
Opintojen rakenne

Liikenneopettajankoulutuksen opintoihin kuuluu:

1) kasvatustieteellisiä perusopintoja;

2) ammatillisia ja ammattipedagogisia opintoja; sekä

3) opetusharjoittelua.

5 §
Opintojen laajuus

Liikenneopettajankoulutuksen opintojen laajuus on 65 opintoviikkoa.

6 §
Liikenneopettajankoulutusohjelma

Liikenneopettajankoulutuksen opinnot järjestetään liikenneopettajankoulutusohjelmana, jonka opetusministeriö vahvistaa.

3 luku

Liikenneopettajankoulutuksen henkilöstö

7 §
Virat

Liikenneopettajankoulutusta varten voi olla johtajan virka ja lehtorin virkoja sekä tuntiopettajia.

8 §
Kelpoisuusvaatimukset

Johtajalta vaaditaan liikenneopettajankoulutuksen lehtorin kelpoisuus ja perehtyneisyyttä liikenneopettajankoulutukseen.

Lehtorilta (ammattididaktiikka) vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, alan ammatillisen oppilaitoksen lehtorin kelpoisuus ja vähintään kolmen vuoden opettajakokemus.

Lehtorilta (ajo-opetus) vaaditaan alan ammatillisen oppilaitoksen lehtorin kelpoisuus, liikenneopettajan tutkinto ja vähintään kolmen vuoden opettajakokemus.

Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdol-lista, vastaava kelpoisuus kuin viran haltijalta.

4 luku

Voimaantulosäännökset

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.