448/1996

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1996

Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta

Valtioneuvosto on 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/94) 51 §:n 3 momentin 2 kohdan, 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 7 ja 8 §:n, 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/94) 32 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 7 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa asetuksessa (388/96), nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Opintolainan enimmäiskorko

Opintolainan enimmäiskorko on 7,0 prosenttia.

2 §
Valtion maksama korkotuki sekä lainansaajan korko-osuus

Valtion luottolaitoksille korkotuen alaisista opintolainoista maksaman korkotuen määrä on 2,75 prosenttia.

Lainansaajan korko-osuus on 4,25 prosenttia.

3 §
Valtion suorittama hoitokorvaus

Opintotukilain (28/72) 8:§:ssä  tarkoitettu hoitokorvaus sisältyy 1 §:ssä tarkoitettuun enimmäiskorkoon.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996 ja se on voimassa vuoden 1996 loppuun.

Tällä päätöksellä kumotaan 7 päivänä joulukuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (1425/95).

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1996

Ministeri
Claes Andersson

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.