442/1996

Annettu Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annettuun lakiin (1297/94) uusi 4 a ja 11 a § seuraavasti:

4 a §

Eläkelaitoksen tulee ilmoittaa kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistukea saaneista viljelijöistä asianomaiselle maaseutuelinkeinopiirille ja lisäksi omenanviljelyn lopettamistukea saaneista viljelijöistä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

11 a §

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten, maaseutuelinkeinopiirien ja maa- ja metsätalousministeriön asiana on eläkelaitoksen ohella valvoa, että lopettamistuen saaja ei harjoita kasvihuonetuotantoa tai omenanviljelyä omaan tai yhteiseen lukuun ja että tuotannon tai viljelyn lopettanut noudattaa tässä laissa tarkoitettuja sitoumuksia.

Valvontaa varten 1 momentissa tarkoitetuilla toimielimillä on oikeus suorittaa katselmus lopettamistuen kohteena olevalla tilalla ja oikeus saada luopumistuen saajalta selvitys tässä laissa säädettyjen edellytysten täyttymisestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

HE 65/96
MmVM 6/96
EV 57/96

Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.