427/1996

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Laki öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta annettu laki (1097/80), jäljempänä vanha rahastolaki.

2 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Niin kauan kuin kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehty vuoden 1971 kansainvälinen yleissopimus (SopS 80/80) on Suomen osalta voimassa, öljyvahingosta johtuvaan vastuuseen sovelletaan kuitenkin öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain (424/96), jäljempänä uusi rahastolaki, säännösten lisäksi tai niiden asemasta edelleen vanhaa rahastolakia 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ja siinä säädetyin edellytyksin.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun siirtymäkauden aikana uudessa rahastolaissa tarkoitettu kansainvälinen korvausrahasto on velvollinen maksamaan korvausta öljyvahingosta ainoastaan, jos siitä ei ole suoritettu täyttä korvausta aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain (401/80), jäljempänä öljyvahinkovastuulaki, mukaan tai vanhan rahastolain taikka merilain 10 luvun (421/96) säännösten mukaan. Öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan 4 artiklan mukaisen korvauksen suuruuden määräämisessä on tällöin otettava huomioon ne korvausmäärät, jotka on suoritettu öljyvahinkovastuulain mukaan ja jotka on suoritettu tai olisi voitu suorittaa vanhan rahastolain mukaan.

HE 30/95
YmVM 5/95
EV 48/95

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.