417/1996

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78) 1 §, sellaisena kuin se on 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1149/94), sekä

lisätään lakiin uusi 6 g ja 7 c § seuraavasti:

1 §

Markkinatuomioistuin käsittelee ja ratkaisee erikoistuomioistuimena sille kuluttajansuojalain (38/78), kuluttaja-asiamiehestä annetun lain (40/78), arvopaperimarkkinalain (495/89), luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93), elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain (1062/93) ja osuuskuntalain (247/54) mukaan kuuluvat markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyyn liittyvät asiat sekä sille sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/78), toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/78) ja alkoholilain (1143/94) mukaan kuuluvat asiat.

6 g §

Osuuskuntalain nojalla käsiteltäväksi tuleva asia tulee markkinatuomioistuimessa vireille hakemuksella. Hakemuksen voi tehdä:

1) osuuskuntalain 18 §:ssä tarkoitettu säästökassatarkastaja tai

2) jäsensijoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys, jonka jäsenistä vähintään puolet on jäsensijoittajia.

7 c §

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan on heti annettava 6 g §:n 2 kohdassa tarkoitetun yhdistyksen saman pykälän nojalla tekemä hakemus tiedoksi säästökassatarkastajalle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

HE 10/96
TaVM 4/96
EV 51/96

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.