414/1996

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Laki arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun lakiin (1485/94) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §

Tavaroiden ja palvelujen myynteihin ja siirtoihin Ahvenanmaan maakunnan ja muiden maiden välillä sovelletaan niitä arvonlisä- ja valmisteverotusta koskevia säännöksiä, joita sovelletaan tavaroiden ja palvelujen myynteihin ja siirtoihin Suomen ja Euroopan yhteisöön kuulumattomien maiden välillä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Lakia sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1996 lukien vuoden 1996 loppuun.

HE 32/96
VaVM 11/96
EV 49/96

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.