386/1996

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan kielilain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen (311/22) 2 ja 3 §,

näistä 2 § sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1935 annetussa asetuksessa (418/35), seuraavasti:

2 §

Milloin kielilain 5 §:n 2 momentin, 8 §:n 2 momentin tai 9 §:n mukaan alkuperäisestä asiakirjasta on valtion kustannuksella toimitettava laillisesti pätevä käännös taikka kielilain 3 §:n 2 momentin mukaan asiakirja on asianosaisen kustannuksella käännettävä, asianomainen viranomainen lähettää, jollei sille ole annettu määräystä huolehtia käännöksestä, asiakirjat viralliselle kääntäjälle tai valtioneuvoston käännöstoimistoon käännettäväksi.

3 §

Jotta käännös 2 §:ssä mainituissa tapauksissa olisi laillisesti pätevä, sen tulee olla virallisen kääntäjän, valtioneuvoston käännöstoimiston tai oikeusministeriön määräyksellä käännöksiä antamaan oikeutetun virkamiehen tekemä tai oikeaksi todistama.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.